L'Associació d'Amics del MAEF

La Nostra Història

L’Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (AAMAEF) és una entitat cultural sense ànim de lucre, impulsada per un grup de persones vinculades al Museu Arqueològic i constituïda amb rang nacional el 7 d’Agost de 1991. Té com a principal objectiu aconseguir la participació de la societat en la conservació i difusió del museu, mitjançant la realització de diverses activitats i manifestacions culturals que organitzen tant el museu com l’AAMAEF. 
La seu social es troba en el Museu Monogràfic del Puig donis Molins, en la Via Romana núm. 31.

L’AAMAEF, a més, per a difondre millor el coneixement de la institució, programa les seves pròpies activitats que es centren principalment en l’organització de cicles de conferències, seminaris, tallers dirigits a adults, joves i infants, visites guiades i viatges culturals. 

L’AAMAEF edita o col·labora amb el Museu Arqueològic en la publicació de treballs, butlletins, fullets, postals i en general, qualsevol altra informació gràfica sobre temes relacionats amb les seves finalitats.

 

Igualment, l’AAMAEF gestiona la botiga del museu en la qual es poden trobar les publicacions editades pel museu i l’associació, les reproduccions i/o còpies dels objectes més representatius de les col·leccions (terracotes, ceràmiques, ous d’estruç, joieria, etc.) així com diversos records inspirats en els materials del museu (penjolls, botons de puny i clauers en plata, amulets, imants, ventalls, etc.).

També la AAMAEF col·labora amb les corporacions locals i altres Administracions Públiques competents en el marc territorial nacional i autonòmic, en les diverses activitats de difusió cultural així com participar en concursos públics, a fi de gestionar els programes de desenvolupament que ajudin a complir les finalitats de l’Associació.

Des de l’any 2000 l’entitat ha impulsat la publicació de la revista Fites amb una periodització anual. Es tracta d’una revista de caràcter cultural que tracta temes relacionats amb la prehistòria, la història antiga i medieval, moderna i contemporània, l’arqueologia, l’art i el patrimoni cultural, centrada en les illes Pitiüses i dirigida a un públic general.

També edita les conferències que es pronuncien en el cicle Personatges de la nostra història, del qual, fins avui, s’han publicat quatre volums recollint la vida i obra de cinc personatges que han tingut una particular transcendència en la Història i en la cultura de les Pitiüses. 

Entre les activitats més sol·licitades es troben els Tallers de Arqueologia d’estiu que tenen lloc a la casa pagesa des Porxet i la seva àrea exterior, i que a causa de la seva demanda, també han començat a organitzar-se per Setmana Santa. 
A més, programa tallers a mida per a grups escolars, o el Museu en Família dirigit a grups familiars compostos, per, almenys, una persona adulta i un o més nens de 6 i 12 anys.

L’AAMAEF programa anualment  un viatge, que té una gran acceptació entre els seus associats, amb la finalitat de conèixer el Patrimoni, l’arqueologia i els principals museus dels llocs visitats. Aquests viatges culturals que es van iniciar en 1993 recorrent Tunísia, en els últims anys han visitat Perú (2010), Bulgària (2011); Tailàndia i Cambodja (2013), Uzbekistan (2014), Creta (2015), Guatemala (2016), Índia -àrea de Rajasthan- (2017) i Armènia (2018).