FENICI-PÚNIC 1: CLOSCA D’OU D’ESTRUÇ

Heu vist la peça que tenim al MAEF?

Aquesta closca d’ou d’estruç decorada es va trobar en una sepultura de la necròpolis del Puig des Molins. L’ou, interpretat com una forma de principi vital, es col·locava a les tombes amb la idea de la resurrecció, del principi o germen de la vida o de la supervivència més enllà de la mort. Aquesta creença tant arrelada fa que aquests objectes perdurin en els contextos funeraris feniciopúnics entre els segles VII aC i i fins l’I aC. La major part dels exemplars localitzats a la necròpolis eivissenca presenten elements vegetals. Aquest que us presentam avui no n’és una excepció. A més, aquesta s’aplica en color ocre vermellós (la qual cosa incideix en la idea del principi vital), inclou dos palmetes, i alternades entre elles, trobam un grup de tres flors sense identificar. Les palmetes, amb pètals que varien entre els 11 i els 14, parteixen d’un semicercle central i estan emmarcades per bandes. Els motius vegetals són també clarament símbols de vida i de fecunditat, i per tant, de renaixement.

Les closques d’ou d’estruç són objectes fascinants plens de simbolisme. Ens encantaria que poguèssiu decorar un a l’estil feniciopúnic, però la veritat és que resulten difícils de trobar. Així que hem pensat utilitzar en el seu lloc a un germà petit, el de gallina, per a posar en pràctica la tècnica pictòrica i omplir-los de palmetes, rosetes i flors de lotus.

Us animeu a intentar-ho? Us diem com fer-ho a les instruccions.

Deixa un comentari